Wypadek drogowy

Inne wypadki

Biuro Prawne DNS posiada dział specjalizujący się w zakresie uzyskiwania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w miejscu publicznym.
Najczęstszymi przyczynami wypadków są: śliskie, mokre posadzki, wystające płyty chodnikowe, ostre, niezabezpieczone przedmioty oraz wadliwe schody.
Należy pamiętać, że każdy ogólnodostępny obiekt ma osobę, która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom w nim przebywającym.

Warto również pamiętać, iż za stan dróg, chodników oraz wszystkich innych miejsc użytku publicznego odpowiada loklany Council a właściciele komercyjni zobowiązani są do posiadania polisy od odpowiedzialności prawnej tzw. Public Liability Insurance. 
Aby Twoje roszczenie miało szanse na wygraną, musisz pamiętać jak starać się o odszkodowanie. Warto zgromadzić jak największą ilość dowodów: zdjęcia, świadków lub przedmiotów, które spowodowały szkodę. Podstawą do wypłaty odszkodowania za wypadek będą materiały, które możesz w ten sposób przedstawić jako dowód w sprawie.

Uzyskujemy najwyższe odszkodowania

Poradź się naszego eksperta

Naszych klientów traktujemy indywidulanie

Szybka obsługa i stała informacja o etapie sprawy

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Poślizgnięcia/potknięcia na ulicy lub chodniku- w większości przypadków, chodniki i ulice są własnością miasta lub gminy, które mają obowiązek utrzymania standardu ich powierzchni na odpowiednim poziomie,
 • Właściciele sklepów są zobowiązani do utrzymania podóg w sklepie w stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu klienta. Jeżeli Twój wypadek wydarzył się na terenie sklepu na skutek rzeczy, która nie powinna znjadować się na jego podłodze, masz prawo starać się o odszkodowanie,
 • Poślizgnięcia/potknięcia w miejscach publicznych lub prywatnych (włączając prywatne domy)- obowiązkiem najemcy jest podjęcie odpowiedniej, uzasadnionej opieki, która zapewni wszystkim użytkownikom mieszkania bezpieczeństwo (od przewrócenia, poślizgnięcia),
 • Odszkodowania na skutek pobicia
 • Potknięcie na chodniku
 • Poślizgnięcia

Jeżeli miałeś wypadek w wyniku potknięcia/poślizgnięcia pamiętaj, aby:

 • Zanotować dokładne miejsce wypadku
 • Wziąć detale wszystkich świadków
 • Zrobić zdjęcie miejsca, w którym doszło do zdarzenia- najlepiej użyć miarki, która pokaże np. jak głęboka była dziura czy nierówna powierzchnia (linijka, moneta, gazeta)
 • Zatrzymać wszystkie rzeczy, które zostały w wyniku wypadku zniszczone, takie jak ubrania, okulary, itp.
 • Udać się do lekarza (GP lub szpital) w celu zrobienia obdukcji
 • Poinformować władze lokalne o wypadku (np. Council) oraz wypełnić formę raportującą potknięcie/poślizgnięcie ( Tripping/Slipping Accident Report form)

JEŚLI MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

Treść zawarta na stronie zamieszczona jest wyłącznie dla informacji.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Jestem dostępny